Automation som en konkurrensfördel

Möt kundkraven effektivt och förvandla din logistik till en konkurrensfördel. Vi har spetskompetens och mångårig erfarenhet av automationslösningar.

Automation för att öka effektiviteten?

Vi ser en tydlig trend att fler e-handelsaktörer inser värdet med att tillsätta automationslösningar i sin logistik. Främst handlar det i större utsträckning om att möta kundkraven med allt snabbare leveranser och på så sätt förvandla sin logistik till en konkurrensfördel. Automatiserade verktyg och processer ökar också driftsäkerheten och ger många fördelar förutom minskade driftkostnader.

Automation är inte lösningen på allt – allt blir inte bättre med robotar – men i rätt verksamhet och med rätt förutsättningar kan det göra underverk. Zimply hjälper dig att utvärdera om automation är något för dig, och i så fall vilken typ av automation.

Varför automation i verksamheten?

 • Automation ger minskad tidsåtgång för plock, då operatörerna får godset till sig istället för att hämta godset i olika hyllor.

 • Automation förbättrar ergonomin för medarbetarna, då moment som monotont arbete, påfrestande arbetsställningar och mängden manuella lyft minskar.

 • Automation ger högre precision och kvalitet i plockningsmomentet, då felplocken minskar. Detta minskar kostnader för både returer och verksamhetens kundtjänst.

 • Automation leder till att du enklare kan sätta in nyanställda i verksamheten, då upplärningen förenklas med de standardiserade processerna.

 • Automation ger maximalt effektivt nyttjad lageryta, vilket innebär möjligheten för:
  • färre kvadratmeter lageryta i din verksamhet eller
  • en ökning av lagringskapaciteten på befintlig yta så att du slipper binda upp resurser i externlager.
 • Automation ger större produkt- och saldosäkerhet, eftersom:
  • standardiserade och automatiserade processer minskar risken för plockfel,
  • produkterna lagras i ett mer slutet system och minskad risk för stöld då föreligger,
  • produkterna lagras på sin givna plats i ett system vilket ger stor kontroll samt ordning och reda,
  • produkterna ligger mer skyddade från damm och smuts, och mängden skadat gods minskar.

Behöver du automation i din logistik?

Kontakta oss via formuläret. Vi utreder om automation är den mest optimala lösningen i din verksamhet och vilken typ av automation som i så fall ger högst resultat.

  Automation

  Vad kan vi hjälpa dig med?

  Automation Zimply Solved Automation Zimply Solved

  Genomlysning och kravspecifikation

  Vi gör en genomlysning av din logistik och dina förutsättningar för att kunna implementera den mest effektiva lösningen i din verksamhet. I de flesta fall är någon form av automationslösning en god idé, medan det i andra fall inte är den mest optimala lösningen. Automation har vissa sidor, såsom exempelvis hög investeringskostnad samt otillgänglighet vid driftstopp, som man måste räkna in i lösningen. Vi identifierar dessa punkter och avråder dig från automationsimplementering om den inte anses tillföra tillräckligt många fördelar i din verksamhet.

  Bedömer vi att en automatiserad lagerhantering kan höja din verksamhets effektivitet, utreder vi vilken typ av automation som skulle ge din verksamhet flest fördelar samt vid vilken tid automationsimplementationen blir som mest lönsam. Vi går igenom kravspecifikation på er logistik i nuläget och med ett estimerat framtidsläge, så att vi kan ta fram den mest flexibla och lönsamma lösningen för ert företag.

  Masterdata och system

  Masterdata är förutsättningen för styrning, drift och uppföljning av er verksamhet. För att utnyttja den automatiserade lösningen till max måste vi skapa rätt förutsättningar. Innehåller ditt eget affärssystem inte optimal datakvalitet? Vi ser till att du får bättre koll på din masterdata i ditt system samt hjälper dig med integration till lagerhållnings- och transportadministrationssystem för ett effektivt informationsflöde i automationslösningen.

  Automation i lagerverksamhet Zimply Solved Automation i lagerverksamhet Zimply Solved

  Vilken typ av automationslösning?

  Antingen du behöver en toppladdad matrislösning som AutoStore, en klassisk skyttellösning, transportband eller kartongresningsmaskin, har vi erfarenhet av olika automationslösningar och kontakt med flertalet leverantörer inom dessa områden. Vi hjälper dig att skriva kravspecifikationer till leverantörerna så att inga överraskningar dyker upp vid implementation av automationslösningen. Även en automatiserad lagerlösning kräver kvalitativ lagerstyrning, vilken vi därför också ser till att upprätta i lösningen.

  Logistiken blir alltmer automatiserad och snabbföränderlig. Är automation nyckeln för ökad effektivitet i din verksamhet? Låt oss utvärdera din verksamhet eller kontakta oss om du vill veta mer om automation. 

  Kan automation göra underverk för din verksamhet? Vi är med dig – ett steg i taget, hela vägen.

  Häng med oss

  Zimply Solved