Vi skapar kundanpassade verktyg i Excel

Vi har lång erfarenhet av att utveckla verktyg i Excel. Du får hjälp med vidareutveckling och underhåll av befintliga Excelmodeller samt design och utveckling av helt nya system.

Excel effektiviserar din verksamhet

Excel är världens mest spridda kalkylprogram och används för att analysera, hantera och dela information. Det är vanligt förekommande att man inom organisationer skapar olika typer av rapporter i Excel. Det kan vara allt från budget och prognos, till nyckeltalsrapporter, ganttscheman eller kassaflödesanalyser.

Programmet är byggt för att hantera stora mängder data och man kan skapa komplexa beräkningar med hjälp av formler och visualisera data grafiskt i diagram. De flesta användare utnyttjar bara en bråkdel av alla de funktioner som finns i Excel, men det finns mängder inbyggda verktyg såsom exempelvis sök- och filtreringsfunktioner, pivottabeller och villkorsstyrd formatering.

Genom att återanvända Excels inbyggda funktionalitet kan vi skapa kundanpassade system på en bråkdel av tiden jämfört med systemutveckling i andra tekniker. Excel har också fördelen att vara ett välkänt gränssnitt där du som användare känner dig hemma i miljön.

Hur kan Excel hjälpa dig?

Kontakta oss via formuläret så hjälper vi dig att förstå fördelarna med Excel.

  Excel

  Varför ska du använda Excel?

  Vi hjälper dig att förstå varför.

  • Excel är effektivt att använda för att skapa beslutsunderlag, kalkyl eller sammanställning.
  • Det går även att ha Excel som plattform för att utveckla system som är helt anpassade till verksamhetens förutsättningar och behov.
  • De allra flesta användare känner sig bekanta med Excelmiljön och har därför lätt att förstå hur programmet fungerar.

   Vad kan vi hjälpa dig med?

   Vi har lång erfarenhet av att utveckla verktyg i Excel. Vi hjälper dig med vidareutveckling och underhåll av befintliga Excelmodeller samt design och utveckling av helt nya system.

   • Coaching i Excel: Om du har kört fast och inte riktigt vet hur du ska ta dig vidare.
   • Utbildning inom Excel: alltifrån att lära ut grundläggande kunskaper till mer avancerad utbildning.
   • Bygga modeller: Om du vill ha hjälp med att bygga modeller kan vi hjälpa dig att bygga dessa. Du kan använda dessa modeller som underlag vid möten eller dialoger.

   Vi hjälper dig att effektivisera din verksamhet med Excel – världens mest använda IT-plattform.

   Häng med oss

   Zimply Solved