Förstudie och Business case

Vi paketerar ditt business case så att beslutsfattarna får användbara beslutsunderlag inför investering.

Förstudie ger dig svar inför investering

Står du inför ett investeringsbeslut efter att din lagerverksamhet har vuxit snabbt? Är lösningen att försöka optimera ditt befintliga lager eller måste du bygga en ny anläggning? Zimply Solved hjälper dig med förstudie och business case så att du kan ta rätt beslut. Analys före investering.

Business case avgörande för investering

Det är inte enkelt för dig att ha kunskap om vilka alternativ som finns att tillgå och vilket av alternativen som bäst passar din verksamhets framtid och affärsmål.

Zimply har många aktiva år i logistikbranschen och har bred erfarenhet av lagerlösningar och lönsamhet. Vi tar fram ett business case där vi analyserar huruvida olika lösningar stöder din organisations syfte och mål. Eftersom en ny lagerinvestering är en investering som kräver betydande resurser utreder vi förväntade fördelar och nackdelar av de olika investeringslösningarna. Vi granskar riskhanteringsfrågor och budgetrelaterade projektrisker.

Förstudie och business case är ett viktigt steg för att du och verksamhetens beslutsfattare ska kunna avgöra vilken investering ni ska satsa på för bäst resultat. Och Zimply är med dig hela vägen. Från business case till implementering av logistiklösningen. 

Behöver du ett business case som stöd för beslut?

Kontakta oss via formuläret så hjälper vi dig.

    Förstudie och Business case

    Gå vidare med investeringen som ger dig bäst resultat.

    Häng med oss

    Zimply Solved