Lagerlayout för ett bättre arbetsflow

Förbättrad lagerlösning i befintlig anläggning eller sprillans ny lagerlayout i ny anläggning. Vi strävar efter den logistiskt mest effektiva lösningen med lägst totalkostnad som bäst passar dina förutsättningar.

Öka din effektivitet med en optimering av din lagerlayout

Lagerlayouten har en avgörande betydelse för effektiviteten inom en verksamhet. Din lagerlayout kommer antingen effektivisera dina affärsprocesser, eller bromsa dem, beroende på hur effektiv den är. Layouten spelar alltså en stor roll för hela flödet i din verksamhet och man kan på så sätt enkelt förstå varför denna aspekt är så pass viktig att jobba med.

När man utformar ett lager är de fysiska aspekterna i layouten och på anläggningen bara en aspekt. Arbetsflöde, process och hur arbetskraft används är också oerhört viktiga överväganden i en effektiv lagerdesign.

Låt dina affärsprocesser få flow med rätt lagerlayout!

Våra logistikkonsulter kan hjälpa dig med att effektivisera din lagerlayout på ett hållbart sätt. Vi kan hjälpa dig med förslag på ny lagerbyggnad med layout, processer och utrustning, men vi kan också anpassa lagerlayouten till din befintliga lokal. Oavsett utgångsläge så strävar vi mot den logistiskt mest effektiva lösningen med lägst totalkostnad som bäst passar dina behov och förutsättningar.

Vi hjälper dig att utreda hur du kan utnyttja dina befintliga eller nya lokalers potential till fullo, samt en effektiv placering av lagerutrustning och kommer med rekommendationer på förbättringar och hur vi anser att förhållandet mellan olika funktioner i lagret bör se ut.

Har du fint flow i ditt lager?

Kontakta oss via formuläret så hjälper vi dig med en lagerdesign som lyfter lönsamheten.

    Lagerlayout

    Effektivisera dina processer med anpassad lagerlayout.

    Häng med oss

    Zimply Solved