Förbättra din logistik – öka din lönsamhet

Optimera dina processer och flöden för att minimera kostnader och öka kundnöjdheten. 

Logistik som optimerar din lagerverksamhet

Vi hjälper dig från idé till färdig lagerlösning!

Zimply stöttar dig hela vägen från förstudie av ny lagerlösning till implementering av lösningen, då lagret tas i drift och vi ser effekten av lösningen. I vissa fall är vi rådgivare, medan vi i andra fall kliver in som interima managers i verksamheten.

För att en lagerdesign ska bli effektiv krävs inte bara rätt utformning av den fysiska lagerbyggnaden. Arbetsflöden, processer och hur arbetskraft används i en verksamhet är mycket viktiga överväganden för att lagerdesign och logistik ska bli effektiv.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Genom vår erfarenhet, kunskap och kompetens erbjuder vi:

Förstudie och business case – Vi paketerar ditt business case så att beslutsfattarna får användbara beslutsunderlag.

Lagerlayout – Vi hjälper dig att öka din effektivitet med en optimering av din lagerlayout.

Processkartläggning – Vi förbättrar alla delar av verksamheten genom en processkartläggning.

Utbildning och rutiner – Vi stöttar din verksamhets personal med utbildningsmaterial, utbildning och rutiner.

Har du frågor om din logistik?

Det är klart att du har! Kontakta oss via formuläret så lovar vi att hjälpa dig.

  Logistik

  Vad är logistik?

  Logistik är planering, styrning och kontroll av effektivitet i produkt- eller informationsflöden. Det gäller att fastställa säkra och friktionsfria processer för hur varor och information ska hanteras genom hela logistikkedjan från leverantör till slutkund. Syftet är att minimera kostnader och maximera kundservicen.

  Det är inom logistik Zimplys erfarna logistikkonsulter har sin profession. Spektrat inom konsulting är brett och vi erbjuder våra kunder olika typer av logistiktjänster såsom supply chain management, projektledning, automationslösningar och stöd vid upphandling. Allt handlar om att processerna gällande din logistik ska fungera friktionsfritt så att du kan fokusera på din kärnverksamhet och dina kunder.

  Varför är logistik viktigt för företag?

  En genomtänkt och modern logistik för ökad lönsamhet är givetvis en viktig del. Vi förbättrar dina logistikprocesser för att dina logistikkostnader ska minska, och det är minst lika prioriterat att logistikprocesserna möter dina slutkunders behov. Det är inte bara pris på varan som styr kundernas köpbeteende. Likväl är det rätt levererade produkter, snabb leveranstid, leveransprecision och kundservice som ger betydelse för kunden. Ditt kundlöfte, upplevelsen av slutkundens hela köpresa, är mycket viktigt idag, då konkurrensen är stor på marknaden. Kan företaget infria hela kundlöftet, från inköp till smidig leverans, är sannolikheten större att företaget får slutkunderna att återkomma vid nästa köptillfälle och på så vis ökar intäkterna för företaget.

  Förbättra flöden och höj effektiviteten i din verksamhet.

  Häng med oss

  Zimply Solved