Supply Chain – för att möta dina kunders behov

Kontrollera och effektivisera flödena för en flexibel distributionskedja. Vi hjälper dig med den mest effektiva designen av din försörjningskedja, så att du kan möta dina kunders behov och minska dina kostnader.

Optimalt varuflöde med supply chain

Det globala affärslandskapet är i ständig förändring och en flexibel distributionskedja är därför ett krav för att tillgodose kundernas behov. Företag måste aktivt jobba för att navigera i det nya landskapet och stärka sin konkurrenskraft. Idag är det inte bara kostnader och kvalitet som företag måste ta i beaktning, utan även frågor om miljö, hållbarhet och etik. För att lyckas med allt detta är det viktigt att tänka utanför ramarna och jobba med att ständigt effektivisera och optimera sin supply chain.

Att kontrollera och effektivisera flöden i verksamheter är något som logistiker har ägnat sig åt sedan mycket lång tid tillbaka. Till en början gick mest resurser åt att effektivisera de interna processerna och materialflödet i den egna produktionen, men på senare år har fokus flyttats mer mot att optimera in- och utflödet av material från partners och underleverantörer.

Vi på Zimply hjälper dig med just detta. Vi förenklar din logistik genom hela distributionskedjan – så att du kan fokusera på det som är viktigt.

Vad kan vi hjälpa dig med?

En flexibel försörjningskedja är ett krav för att möta kundernas behov. Vi hjälper dig att förbättra din nuvarande setup eller stötta dig i analyser kring nyetablering. Genom att ta hela försörjningskedjan i åtanke, identifierar vi styrkor och svagheter för att föreslå den mest effektiva designen av din försörjningskedja utifrån dina behov.

 • Vi bistår med flödeskartläggning för att du ska se och förstå helheten av ditt flöde.

 • Vi hjälper dig med placeringen av lagret (Center of Gravity).

 • Vi ger förslag på sortimentsplacering.

 • Vi gör en kostnadsanalys som bedömer hur mycket din logistik egentligen bör kosta.

 • Vi agerar förhandlingsstöd för inköp.

 • Vi hjälper dig att få ett optimalt varuflöde.

Behöver du förbättra ditt flöde för att göra dina kunder nöjda?

Kontakta oss via formuläret så hjälper vi dig vidare!

  Supply Chain

  Förbättra ditt logistikflöde.

  Häng med oss

  Zimply Solved