Automation

Automation som en konkurrensfördel 

Vi ser en tydlig trend att fler e-handelsaktörer inser värdet med att tillsätta automationslösningar i sin logistik. Främst handlar det i större utsträckning om att möta kundkraven med allt snabbare leveranser och på så sätt förvandla sin logistik till en konkurrensfördel. Lagerautomation och automatiserade processer ökar också driftsäkerheten och ger många fördelar förutom minskade driftkostnader.

Varför lagerautomation i verksamheten?

 • Automation ger minskad tidsåtgång för plock, då operatörerna får godset till sig istället för att hämta godset i olika hyllor. 
   
 • Automation förbättrar ergonomin för medarbetarna, då moment som monotont arbete, påfrestande arbetsställningar och mängden manuella lyft minskar. 
   
 • Automation ger högre precision och kvalitet i plockningsmomentet, då felplocken minskar. Detta minskar kostnader för både returer och verksamhetens kundtjänst.
   
 • Automation leder till att du enklare kan sätta in nyanställda i verksamheten, då upplärningen förenklas med de standardiserade processerna. 
   
 • Automation ger maximalt effektivt nyttjad lageryta, vilket innebär möjligheten för:
  • färre kvadratmeter lageryta i din verksamhet eller 
  • en ökning av lagringskapaciteten på befintlig yta så att du slipper binda upp resurser i externlager.
    
 • Automation ger större produkt- och saldosäkerhet, eftersom:
  • standardiserade och automatiserade processer minskar risken för plockfel,
  • produkterna lagras i ett mer slutet system och minskad risk för stöld då föreligger,
  • produkterna lagras på sin givna plats i ett system vilket ger stor kontroll samt ordning och reda,
  • produkterna ligger mer skyddade från damm och smuts, och är mer skyddade så att mängden skadat gods minskar.

Vad kan vi hjälpa dig med? 

Genomlysning och kravspecifikation för lagerautomation

Vi gör en genomlysning av din logistik och dina förutsättningar för att kunna implementera den mest effektiva automationslösningen i din verksamhet. I de flesta fall är någon form av lagerautomation en god idé, medan det i andra fall inte är den mest optimala lösningen. Automation har vissa sidor, såsom exempelvis hög investeringskostnad samt otillgänglighet vid driftstopp, som man måste räkna in i lösningen. Vi identifierar dessa punkter och avråder dig från automationsimplementering om den inte anses tillföra tillräckligt många fördelar i din verksamhet. 

Bedömer vi att lagerautomation kan höja din verksamhets effektivitet, utreder vi vilken typ av automation som skulle ge din verksamhet flest fördelar samt vid vilken tid automationsimplementationen blir som mest lönsam. Vi går igenom kravspecifikation på er logistik i nuläget och med ett estimerat framtidsläge, så att vi kan ta fram den mest flexibla och lönsamma lösningen för ert företag.

Masterdata och system

Masterdata är förutsättningen för styrning, drift och uppföljning av er verksamhet. För att utnyttja automationen till max måste vi skapa rätt förutsättningar. Innehåller ditt eget affärssystem inte optimal datakvalitet? Vi ser till att du får bättre koll på dina masterdata i ditt system samt hjälper dig med integration till lagerhållnings- och transportadministrationssystem för ett effektivt informationsflöde i automationslösningen.

Vilken typ av lagerautomation?

Antingen du behöver en toppladdad matrislösning som AutoStore, en klassisk skyttellösning, transportband eller kartongresningsmaskin, har vi erfarenhet av olika automationslösningar och kontakt med flertalet leverantörer inom dessa områden. Vi hjälper dig att skriva kravspecifikationer till leverantörerna så att inga överraskningar dyker upp vid implementation av automationslösningen. Även en automatiserad lagerlösning kräver kvalitativ lagerstyrning, vilken vi därför också ser till att upprätta i lösningen. 

Logistiken blir alltmer automatiserad och snabbföränderlig. Är automation nyckeln för ökad effektivitet i din verksamhet? Låt oss utvärdera din verksamhet eller kontakta oss om du vill veta mer om automation. Vi är med dig – ett steg i taget, hela vägen. 


 

”Vi ser att de kunder som vill driva sin egen logistik rör sig mot en automatiserad verksamhet och vi hjälper till med valet av rätt teknik. Köpbeteendet förändras snabbt och många upplever att logistikkostnaderna ökar på ett oförklarligt sätt. Då kan vi guida till nya lösningar. Hela svaret är inte teknik, det behövs även nya processer och en ny organisation så att man kan möta den nya världen.”
Andreas Thimour, CEO, Zimply