Hudoteket

Hudoteket är ett Jönköpingsbaserat hudvårds- och kosmetikföretag där näthandeln växer kraftigt. De har också sin e-handelslogistik i centrala Jönköping.

Utgångsläge

De  stod inför ett par utmaningar:

  • Hade snart vuxit ur sin lagerlokal och behövde mer lagringsyta
  • Icke optimerad plock- och packprocess
  • Problem vid högvolymdagar såsom Black Friday
  • Ökande andel felplock

Lösning

  • Ändring av lagerlayouten möjliggjorde ytterligare lagerhyllor vilket ökade lagringskapaciteten med 90%.
  • Den nya layouten är flexibel så att kapaciteten kan ökas ytterligare.
  • Ny plock- och packprocess ökade effektiviteten med 80% i packmomentet som varit en flaskhals
  • Den nya plockprocessen ökade kontrollen, för att minska antalet fel