Interim Management

Flexibla lösningar som passar just dig - vi hjälper dig att få rätt person på rätt plats  

En interimslösning är ett av de bästa sätten att snabbt få in ledarkompetens i företaget - utan att behöva oroa sig för bristande kvalitet. Ordet interim kommer från latin och betyder just "tillfällig", vilket belyser vad en interimslösning handlar om: Hantering av en linjeroll under en tidsbegränsad period. En sådan lösning kan också vara ett sätt att höja den interna kompetensen i företaget. Den nya konsulten kommer komma in i företag med helt nya ögon, vilket inte alltför sällan även resulterar i nya infallsvinklar och erfarenheter. Det i sin tur kan driva företaget framåt.

Det är idag ett vedertaget verktyg för de flesta företag att använda interimslösningar som ett sätt att snabbt, effektivt och till en marknadsmässig kostnad tillsätta vakanta chefs- och specialistroller. Det har börjat användas allt mer frekvent nu för tiden och ses ofta som ett bra alternativ vid exempelvis föräldraledighet, en tillfällig sjukfrånvaro eller när en permanent rekrytering drar ut på tiden.

Även om du är medveten om att du kommer att behöva anställa en person i framtiden kan en interimslösning vara rätt alternativ för dig till att den permanenta personen är på plats. Det är inte alltid så lätt att hitta den perfekta kandidaten - vare sig det handlar om en logistikchef, produktionsledare, projektledare eller ja, you name it.


Vad finns det för fördelar med interimslösningar? 

  • Man får snabbt in en person med rätt kompetens
  • Kostnaden för konsulten finns bara så länge behovet finns.
  • Konsulten kan bidra med nya infallsvinklar, ofta baserat på erfarenheter från företag i samma bransch eller i en liknande situation.


Vad kan vi hjälpa dig med? 

Vi erbjuder interimslösningar inom logistiken. Kanske har du och ditt företag ett omställningsprojekt framför sig och du känner att du inte har rätt resurser, eller kanske går din logistikchef på mammaledighet och du behöver hjälp just under denna period. Oavsett anledning, kontakta oss så ser vi till att du får den hjälp du behöver. 


Kontakta oss! 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att snabbt få in ledarkompetens i ditt företag.