Lagerlayout

Öka din effektivitet med en optimering av din lagerlayout 

Lagerlayouten har en avgörande betydelse för effektiviteten inom en verksamhet. Din lagerlayout kommer antingen effektivisera dina affärsprocesser, eller bromsa dem, beroende på hur effektiv den är. Layouten spelar alltså en stor roll för hela flödet i din verksamhet och man kan på så sätt enkelt förstå varför denna aspekt är så pass viktig att jobba med. 

När man utformar ett lager är de fysiska aspekterna i layouten och på anläggningen bara en aspekt. Arbetsflöde, process och hur arbetskraft används är också oerhört viktiga överväganden i en effektiv lagerdesign.

Vad kan vi hjälpa dig med? 

Våra logistikkonsulter kan hjälpa dig med att effektivisera din lagerlayout. Vi kan hjälpa dig med förslag på ny lagerbyggnad med layout, processer och utrustning, men vi kan också anpassa lagerlayouten till din befintliga lokal. Oavsett utgångsläge så strävar vi mot den logistiskt mest effektiva lösningen med lägst totalkostnad som bäst passar dina behov och förutsättningar. 

Vi hjälper dig att utreda hur du kan utnyttja dina befintliga, eller nya, lokalers potential till fullo. Vi tillser att du får rätt nivå av automation, om din verksamhet skulle uppnå fördelar med automation, och vi fastställer en effektiv placering av övrig lagerutrustning. Du får rekommendationer på förbättringar utifrån hur vi anser att förhållandet mellan olika funktioner i lagret bör se ut. 

Kontakta oss! 

​Kontakta oss så kommer våra erfarna logistikkonsulter att hjälpa dig att hitta den bästa lagerlayouten. Lösningen som är perfekt för just dig och ditt företag.