Logistik

Optimera din lagerverksamhet genom kartläggning av processer och rutiner

För att en lagerdesign ska bli effektiv krävs inte bara rätt utformning av den fysiska lagerbyggnaden. Arbetsflöden, processer och hur arbetskraft används i en verksamhet är mycket viktiga överväganden för att en lagerdesign ska bli effektiv. 

Rutinerna som krävs för att jobbet ska utföras så effektivt som möjligt passar mycket bra att framställa som videorutiner, då de blir visuella och lättförståeliga. Videorutiner är perfekta när man vill förklara komplicerade program och system, eftersom medarbetarna kan se om rutinerna flera gånger tills de förstår tillvägagångssättet. 


Vad kan vi hjälpa dig med? 

Genom vår erfarenhet och kompetens erbjuder vi:

  • ProcesskartläggningFörbättra alla delar av verksamheten genom en processkartläggning
  • LagerlayoutÖka din effektivitet med en optimering av din lagerlayout.
  • VideorutinerSkapa en gemensam förståelse bland medarbetarna med våra videorutiner.


Kontakta oss! 

Kontakta oss så hjälper vi dig att förbättra flöden och höja effektiviteten i din verksamhet.