Power

Power anlitade oss för att hjälpa dem ta nästa steg i sin expansion och utveckling. Power är en elektronikkedja med butiker i Norge, Danmark och Finland, och e-handel i hela Norden.

Utgångsläge

 Powers utmaningar var:

  • Behov av större lagringsyta och ökad effektivitet.
  • Ökande kostnader för logistiken.
  • Avsaknad av systemstöd.
  • Behov av snabb tillsättning av senior ledningstjänst.
  • Ökande behov av bemanning i driften.

Lösning

  • Processändringar har implementerats vilket minskat kostnaderna i driften.
  • Utveckling av modern systemplattform för drift- och effektivitetsuppföljning.
  • Tillsatt operativ platschef.
  • Tagit fram kalkyler och beslutsunderlag inför strategiska beslut gällande expansion och utveckling.
  • Skapat en bemanningslösning tillsammans med en partner som möter det ökande behovet av flexibel arbetskraft.

Läs mer om Power här.