Power

Power anlitade oss för att hjälpa dem ta nästa steg i sin expansion och utveckling. Power är en elektronikkedja med butiker i Norge, Danmark och Finland, och E-handel i hela Norden.

Utgångsläge

 Powers utmaningar var:

  • Behov av större lagringsyta och ökad effektivitet
  • Ökande kostnader för logistiken
  • Avsaknad av systemstöd
  • Behov av snabb tillsättning av senior ledningstjänst
  • Ökande behov av bemanning i driften

Lösning

  • Processändringar har implementerats vilket minskat kostnaderna i driften
  • Utveckling av modern systemplattform för drift- och effektivitetsuppföljning
  • Tillsatt operativ platschef
  • Tagit fram kalkyler och beslutsunderlag inför strategiska beslut gällande expansion och utveckling
  • Skapat en bemanningslösning tillsammans med en partner som möter det ökande behovet av flexibel arbetskraft