Business Intelligence

Se data på ett nytt sätt med hjälp av Power BI 

Det finns en tydlig trend som pekar på ett stort behov hos många företag att analysera och rapportera intäktsrelaterad kunddata från många olika system – allt för att kunna göra bedömningar av trender och lönsamhet inom och mellan kundsegment.

Microsoft Power BI är en molnbaserad tjänst för affärsanalyser som kan göra just detta – analysera data från många olika system för att sedan visualisera informationen på ett lättförståeligt sätt. Med Power BI kan man skapa tilltalande rapporter som gör att du på ett snabbt och enkelt sätt kan få all nödvändig information över hur din verksamhet verkligen presterar. Då kan du agera och ta de rätta besluten baserat på fakta – inte magkänsla.

Din data kan finnas i ett Excel-kalkylblad, på en databasserver eller någon annan datakälla. Datakällorna kopplas samman och resultatet analyseras sedan i Power BI. 


Varför ska du jobba med Power BI?

Det finns flera anledningar till att Power BI är något som är värt att satsa på: 

  • Hjälper dig att visualisera information på ett överskådligt sätt.
  • Informationen presenteras på ett visuellt tilltalande sätt som visar nyckeltal, grafer eller rapporter.
  • Ett verktyg som hjälper personer på alla nivåer i företaget att ta välgrundade beslut på aktuell information.
  • Tidseffektiv informationshantering.
  • Möjliggör interaktiva rapporter och presentationer och kan integreras med dina övriga verktyg såsom CRM-system.
  • Molntjänst ger dig tillgång till din data var du än befinner dig.


Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi på Zimply Solved har stor kunskap om dataanalys och beslutsstöd på alla plan. Power BI har blivit ett av våra viktigaste verktyg för att skapa värde för våra kunder och tillhandahålla information som hjälper dig att ta välgrundade beslut.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Rådgivning kring analys och lösning.
  • Planera och implementera din Power BI-strategi.
  • Coacha och utbilda dig och dina medarbetare så att ni därefter själva kan utveckla och underhålla er Power BI-lösning.


Kontakta oss! 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig att se data på ett nytt sätt med Power BI.