Projektledning

Vi hjälper dig att ta dina projekt till nästa nivå

Kvalificerad projektledning är en förutsättning för att ditt projekt ska lyckas. Det innebär att en rad koncept, kunskaper, kompetenser och verktyg används för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt och att projektets mål uppnås. Utan en effektiv projektledning är risken stor att projektet stöter på många problem och löper större risk att misslyckas. Vi på Zimply Solved kan hjälpa dig med dina projekt med de bästa projektledarna. 


Varför behövs projektledning?

Det är viktigt att inte underskatta behovet av en välfungerande projektledning om du vill uppnå framgång för ditt projekt. Projektledningen utgör en viktigt del i att lyckas och kan ses som spindeln i nätet av alla olika trådar som ett projekt består av. Projektledaren bidrar med att sprida motivation, visioner och finns där för att hjälpa arbetsgrupperna ur svagheter och svårigheter. Projektledaren har också ansvaret för att budgeten hålls och att alla personer involverade i projektet levererar rätt sak i tid. 


Vad kan vi hjälpa dig med? 

Våra logistikkonsulter har bred erfarenhet av projektledning inom logistikbranschen. Vi kan hjälpa dig i hela ditt projekt - från idé och förstudie till implementation och ramp-up. Vi finns givetvis där efter projektet har lämnats över till driften och kommer med utvärdering av projektet. 

Vi använder en projektledningsmetodik enligt Prince2 och kommer att: 

  • Bidra med hög kompetens och bred erfarenhet inom projektledning.
  • Maximera resultatet för ditt projekt.
  • Minimera riskerna i projektet.
  • Hjälpa dig att få förutsägbara resultat.


Kontakta oss! 

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta dina projekt till nästa nivå.