Supply Chain

Vi förenklar din logistik genom hela din distributionskedja

Det globala affärslandskapet är i ständig förändring och en flexibel distributionskedja är därför ett krav för att tillgodose kundernas behov. Företag måste aktivt jobba för att navigera i det nya landskapet och stärka sin konkurrenskraft. Idag är det inte bara kostnader och kvalitet som företag måste ta i beaktning, utan även frågor om miljö, hållbarhet och etik. För att lyckas med allt detta är det viktigt att tänka utanför ramarna och jobba med att ständigt effektivisera och optimera sin supply chain. 

Att kontrollera och effektivisera flöden i verksamheter är något som logistiker har ägnat sig åt sedan mycket lång tid tillbaka. Till en början gick mest resurser åt att effektivisera de interna processerna och materialflödet i den egna produktionen, men på senare år har fokus flyttats mer mot att optimera in- och utflödet av material från partners och underleverantörer. 

Vi på Zimply kan hjälpa dig med just detta. Vi förenklar din logistik genom hela distributionskedjan - så att du kan fokusera på det som är viktigt. 


Vad kan vi hjälpa dig med? 

En flexibel försörjningskedja är ett krav för att möta kundernas behov. Vi kan hjälpa till att förbättra ditt nuvarande setup eller stötta er i analyser kring nyetablering. Genom att ta hela försörjningskedjan i åtanke, identifierar vi styrkor och svagheter för att föreslå den mest effektiva designen av din försörjningskedja utifrån era behov. 

  • Vi kan bistå med flödeskartläggning för att du ska se och förstå helheten av ditt flöde. 
  • Vi kan hjälpa dig med placeringen av lagret (Center of Gravity).
  • Vi kommer med förslag på sortimentsplacering.
  • Vi kan göra en kostnadsanalys som bedömer hur mycket din logistik egentligen bör kosta.
  • Vi kan agera förhandlingsstöd för inköp.
  • Vi kan hjälpa dig att få ett optimalt varuflöde. 


Kontakta oss! 

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig att förenkla hela din logistik.