System - Work Zimply

Det här är systemet för dig som vill få en effektivitetshöjning och full kontroll på ditt lager. Work Zimply är modulbaserat, där de fem modulerna kan användas enskilt eller tillsammans - flera eller alla. Du väljer vad som passar dig!

De fem modulerna fokuserar på olika moment, och när de används tillsammans skapar de en lärande process i verksamheten (Plan - Do - Review). 

Forecast

Mottar information från affärssystemet och skapar utifrån det en prognos för arbetet som ska utföras. Hänsyn tas både till historisk data (hur gick det förra året, förra månaden, förra veckan), mönster (hur ser måndagar ut i förhållande till övriga veckodagar), och framtid (vilka kampanjer har vi planerat, hur ser tillväxten ut). Denna modul underlättar planering på lite lägre sikt, den s.k. strategiska planeringen.

Plan

I denna modul skapas själva planen för de resurser och verktyg som behövs för att utföra arbetet. Du kan enkelt kalla in personal via sms eller mail, och personalen kan bekräfta tillbaka att de kommer. Planen kan enkelt publiceras på skärmar så att personal ser vad de ska göra, var de ska vara och vilka verktyg de ska använda. 

Monitor

Här följer du enkelt upp arbetet som utförs, LIVE. Du kan se hur ni ligger till totalt sett, om allt kommer att bli gjort i tid, du kan titta på enskilda processer, se om allt gods kommer avgå i tid med mera. Detta ger dels en bra överblick, men också en möjlighet att snabbt agera om något avviker. Ni kanske ligger efter någonstans, men före någon annanstans och kan flytta resurser? 

Target Reports

Detta är uppföljningen av hur ni presterar på lagret. Helt enkelt utfallet av er effektivitet och kvalitét. Du kan enkelt följ upp hela din verksamhet på alla nivåer - total på hela lagret, per skift, arbetslag, process, aktivitet och individ. Du kan också göra jämförelser för att t.ex. se om det är skillnad mellan för- och eftermiddagsskiftet, eller om plocket är effektivare i område A än i område B. Följ enkelt upp hur mycket timmar som läggs på "indirekt tid" = möten, städning, facklig tid, utbildningar etc. Du kan också följa upp sjukfrånvaro, semestrar och annan frånvaro. Få total kontroll på allt som händer på ditt lager!

Simulate

I denna modul kan du simulera förändringar ni ska göra, t.ex. om en process ska ändras. Detta minskar drastiskt risken vid förändringar, då svagheter och flaskhalsar kan analyseras och rättas till tidigt. 

Enkelt - Tillgängligt - Zimply

Precis som alla våra systemlösningar köper du Work Zimply som ett abonnemang. Inga stora startkostnader - lätt att integrera med olika typer av affärssystem. Ta kontroll över din verksamhet NU!


Konsulting

Vad vill kunder ha för fraktalternativ? Hur fungerar Voice Picking? Vilket transportemballage är bäst? Hur förtullar jag gods …

[ Läs mer ]
Helhetslösning - 7PL

Vad är 7PL?  Förr har du som kund ofta behövt anlita olika parter när du velat outsourca din logistik; en 3PL-partner som hanterat dina fysiska …

[ Läs mer ]
Förädling, kitting, ompaketering

Den här kategorin går helt i "anything you want - we've got it"-anda - speciella önskemål kring hur dina varor packas och levereras är inga …

[ Läs mer ]
Lagerhantering

Du kan låta oss utföra allt som behöver ske inne på lagret, från plock och pack till lastning. Vi tar hänsyn till vad som är viktigt för dig - …

[ Läs mer ]
Lagerhållning

Vårt lager ligger centralt i Jönköping, ett perfekt logistiskt läge för att nå stora delar av Nordens befolkning snabbt. Hos oss står dina krav i …

[ Läs mer ]
Returhantering

Kan returer bli spännande? Jodå, lyckligtvis tycker vi det. Vi har stor erfarenhet av hur man skapar en effektiv returhantering som kan bli ett …

[ Läs mer ]
Systemlösningar

Känner du att papper och penna inte fungerar längre, är du trött på omoderna och krångliga system eller vill du följa upp och öka effektiviteten i …

[ Läs mer ]
System - Leveranser

Har du också funderat på hur du skulle kunna utnyttja dina butikers lager till att kunna leverera produkter till dina kunder riktigt snabbt? Då har …

[ Läs mer ]