Tekniskt stöd

Vi erbjuder tekniskt stöd som kan hjälpa din verksamhet att växa

Det är inte alltid lätt att veta vilket system som passar din verksamhet eller vilka aspekter som är viktiga att tänka på om man ska investera i ett nytt system. På Zimply har vi lång erfarenhet av teknik- och systemlösningar i logistiksektorn, och vi därför kan vi hjälpa dig genom att finnas som ett tekniskt stöd. 


Vad kan vi hjälpa dig med? 

Vi kan hjälpa dig med många som saker inom teknik och system. 

  • Kartläggning av systemkarta 
  • Val av system och landskap 
  • Kravspecifikation
  • Stöd vid upphandling 
  • Testning 
  • Utbildning i system 
  • Utvärdering av system

Behöver du hjälp med något annat som inte finns med på listan?


Kontakta oss! 

Kontakta oss så kan vi sätta oss ner tillsammans för att diskutera vad just du behöver hjälp med.