Transportlösningar

Låt oss ge dig och ditt företag den absolut bästa transportlösningen 

För många företag är en bra transportlösning enbart förknippad med låga transportpriser. Utvecklingsarbetet stannar därmed ofta vid årliga prisförhandlingar med aktuella transportleverantörer, där framgången mäts i procentuella prissänkningar. Självklart är rätt prisnivå en viktig del i att nå en kostnadseffektiv lösning, men totalkostnaden blir inte bättre än att priserna också förhandlas på rätt lösning.

Med vår breda kunskap och erfarenhet från logistik-transportindustrin kan vi optimera din transportlösning baserat på efterfrågad service och kostnad. Genom att analysera data för inkommande eller utgående ordrar kan vi designa det mest passande transportupplägget som uppfyller dina  och dina kunders krav. Med våra transportlösningar kommer ditt företag förbli serviceinriktad och pålitligt samtidigt som du får full insyn i produkttransporten. Vi kommer också att minska dina transportkostnader. Vi på Zimply Solved har lång erfarenhet och en unik kompetens att hantera transporter för komplexa varuflöden. Vi är flexibla och kostnadseffektiva. 


Vad kan vi hjälpa dig med? 

Vi kan hjälpa dig i de olika stegen som gäller transportlösningar - alltifrån en förstudie och nulägesanalys till att ta över den operativa styrningen. Våra logistikkonsulter kan också hjälpa dig med beslutsstöd eller förhandlingsstöd i en transportupphandling. Kort sagt, vi kan hjälpa dig med de flesta transportlösningarna.

Vi har listat några av de moment vi hjälper dig med när du börjar jobba tillsammans med oss: 

  • Förstudie
  • Förhandlings- och beslutsstöd 
  • Nya tjänster 
  • Ideal servicenivå enligt dina kundkrav
  • Identifiering av aktiviteter för att reducera transportkostnader
  • Få ner kostnaderna vid transportupphandlingar 
  • Implementering av flexibel setup för framtida förändringar
  • Operativ styrning 


Kontakta oss! 

Kontakta oss så kan vi prata ihop oss om vad just du behöver hjälp med när det gäller din transport.