E-handelslogistikens tre stora trender - utmaningar och möjligheter

E-handeln har växt något enormt de senaste åren och allt tyder på att utvecklingen kommer att fortsätta i just den riktningen. E-handelslogistiken har därför blivit ett viktigt medel för att skapa en positiv kundupplevelse som präglas av valfrihet, enkelhet och snabbhet genom hela köpprocessen – från beställning till leverans.

Det här har givetvis ställt väldigt höra krav på logistiken och som en direkt konsekvens av detta finns det idag oerhört mycket som är innovativt och positivt med den framväxande e-handelslogistiken. E-handels snabba framfart har drivit fram innovativa satsningar på lagerautomation, kreativa leveranstjänster för last-mile (och i vissa fall till och med last-meter) och smarta förpacknings- och returlösningar.

Vi på Zimply har gjort en lista av de aspekterna som är viktiga just nu och som vi även tror kommer vara framträdande under de kommande åren.

Flexibla hemleveranser

I dagsläget är paketombud och paket hem i brevlådan de två mest populära leveransalternativen – och dagens konsumenter vill i allt högre utsträckning välja när och på vilket sätt sina varor ska levereras. Efterfrågan på flexibla leveranser har gjort att alternativ och tjänster hela tiden utökas. Dels är det etablerade transportföretag som driver utvecklingen framåt med nya leveranstjänster, dels är det start-up-företag som Airmee och Budbee som snabbar på utvecklingen ytterligare. Så småningom kommer troligtvis hemleverans innanför dörren också ses som ett vanligt alternativ bland konsumenter, men där är vi nog inte riktigt ännu.

Utvecklingen pekar i alla fall åt en riktning: att hemleveransen kommer att öka med tiden och att allt högre krav kommer ställas från kunden på att leveransen ska komma en bestämd tid på en bestämd plats.

Tillgänglighet

En aspekt som är helt avgörande för e-handlare är att snabbt kunna leverera de varor som kunden efterfrågar. Om man hamnar i ett läge där varan som kunden vill ha inte finns väljer många kunder att vända sig till en annan leverantör, där möjligheten att få varan snabbt finns. Att varor alltid ska finnas tillgängliga kanske låter relativt enkelt, men det är svårt att hitta balansen mellan vad som är rätt antal varor att ha på lager – och vad som är för mycket eller för lite.

Att ha tillgänglighet av varor kräver hög logistikkompetens, moderna IT-system och tillgång till korrekt data som behandlar kundefterfrågan, tillgängliga varor och olika omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan. Det är också anledningen till att allt fler e-handlare vänder sig till logistikföretag för att få hjälp med att ta fram prognoser och underlag på rätt kvantitet av alla varor som de ska ha på lager.

Konsumentfokus och kundupplevelse

Om man spolar tillbaka ett par år i tiden så var hela transportsektorn utformad för att hantera B2B-flöden. Så är det verkligen inte längre. Idag formas all fler logistiktjänster och andra erbjudanden utifrån konsumenternas behov och krav. Det sker just nu ett skifte som innebär att e-handelsföretagen försöker möte slutkundernas krav. Logistiken har på så sätt blivit ett viktigt medel för att ge mottagaren en positiv kundupplevelse. Med konsumenter som mottagare ställs nya krav, vare sig leveransen sker i hemmet, på jobbet eller i bagageluckan på en bil. Ett helt nytt mindset har utvecklats under de senaste åren – allt för att möte de nya kraven som ställs i och med e-handels framfart.

I framtiden kommer det ställas ytterligare krav på snabba leveranser, tillgänglighet och fantastiska kundupplevelser. Dessa tre moment kommer att bli ännu viktigare nu när Amazon ska lanseras på den svenska marknaden.

Vi på Zimply hjälper gärna till att se över din e-handelslogistik för att göra ditt företag ännu mer konkurrenskraftigt på marknaden.