Hur avgörande är lagerlayouten för en effektiv logistik?

Ja, det är en fråga som vi nu kommer att svara på.

I de bästa av världar skulle vi alltid anpassa lokalen till flödet och layouten, men ofta görs layoutanpassningar till en redan befintlig lokal. Det är främst vid nybyggnationer som vi kan unna oss den helt optimala layouten. MEN! Ändringar till vår befintliga lokal kommer också göra en stor skillnad och på många sätt bli en viktig byggsten för en effektiv logistik.

Alla verksamheter som bedriver lager och logistik vill givetvis ha en lokal där man har förutsättningar till att hantera sitt flöde på det mest effektiva sättet. De allra flesta företagen har någon gång stått vid ett vägskäl där man har diskuterat om man ska etablera ett nytt lager eller om man ska flytta till andra anläggningar. Känner du igen det?

Ja, ett sånt beslut har givetvis stora konsekvenser för ditt företag och det är också en tidpunkt då många viktiga beslut kommer att tas. Och det gäller att man får dessa beslut rätt. Din lagerlayout kan antingen effektivisera din logistik, eller bromsa den, beroende på hur effektiv den är. Layouten spelar alltså en stor roll för hela flödet i din verksamhet och det finns många saker man måste tänka på utöver de fysiska aspekterna. Arbetsflöde, process och hur arbetskraft är viktiga överväganden i en effektiv lagerdesign.

Här kommer fyra enkla tips som kommer hjälpa dig i arbetet med din lagerlayout: 

✔️ Tänk på avståndet! 

Ett ganska självklart tips är att se över avståndet mellan de olika delarna. Flaskhalsar kan enkelt uppstå om det är stora avstånd från ankommande gods till lagring – och i sin tur till utgående. Kolla avstånden och tänk på att längre avstånd också ger sämre effektivitet.Korta avstånd? Ja, nu snackar vi bra effektivitet.

✔️ Planera för framtiden! 

En annan viktig aspekt vid planeringen av sinlagerlokal är att resonera kring framtiden. Hur kan du göra din lagerlayout anpassningsbar så att du har möjlighet att skala upp verksamheten utan att ditt flöde påverkas nämnvärt? Har du funderat på att investera i någon form av automation? Hur kommer något sådant påverka layouten? Planera alltid för framtiden och resonera kring hur du redan idag kan hjälpa morgondagens du.

✔️ Fritt golvutrymme!

Det här med golvutrymme är något som många ofta glömmer bort när i deras jobb med en lagerlayout. Framförallt är det viktigt att det finns golvutrymme där godset ankommer och lastningsområden. I de lager där det inte finns något golvutrymme är risken stor att du kommer behöva flytta runt pallar och andra gods innan du kan började arbete. Egentligen är det ganska enkelt – du vill försöka eliminera all meningslös beröring av material. Ju mindre beröring av gods, desto mer kostnadseffektiv. Du ödslar inte tid på onödiga saker! 

✔️ Dokumentera allt!

När du jobbar med att optimera din lagerlayout är det viktigt att du dokumenterar alla steg du gör i arbetet. Det spelar egentligen ingen roll om du gör layoutanpassning till en redan befintlig lokal eller ska flytta in till en helt ny. Rådet är fortfarande detsamma: Dokumentera, dokumentera, dokumentera. Det här är superbra och matnyttig information att titta tillbaka på om du ska förändra något i lager, flytta till en ny lokal eller bara undrar över något.

Hoppas de här enkla tipsen kan hjälpa dig i arbetet med att optimera din lagerlayout – för den är avgörande för en effektiv logistik.

Och känner du att du behöver ytterligare hjälp med din lagerlayout – tveka då inte att kontakta oss. Vi analyserar ditt nuvarande lager och kommer med rekommendationer för hur du kan effektivisera ditt flöde och undvika flaskhalsar. Vi ger dig en effektiv logistik, helt enkelt.