Tre fördelar med processkartläggning

Varför ska man jobba med processkartläggning? 

Jo, det finns många anledningar till varför man bör jobba med processkartläggning. Vi på Zimply Solved jobbar ofta och mycket med just detta - och därför tänkte vi ge dig vår syn på processkartläggning. 

Vad som kan konstateras är att i dagens samhälle, med en ökad konkurrens och ökade krav på transparens i verksamheter, krävs det att organisationer blir allt mer effektiva. Därför är det oerhört viktigt att vi håller koll på hur vi arbetar för att kunna ge våra kunder den absolut bästa upplevelsen. Genom en processkartläggning kan vi identifiera och synliggöra processer i verksamheten och på så sätt skapar vi förutsättningar för att kunna styra och utveckla vår verksamhet på ett strukturerat sätt.

Fördelarna med processkartläggning är många, men vi har gjort en lista på tre stycken fördelar som vi tycker är extra viktiga att ta fram. 


Tre fördelar med processkartläggning

1. SKAPAR FÖRSTÅELSE KRING ARBETSSÄTT

I en processkartläggning kommer de olika processerna i en verksamhet att visuellt synliggöras och vi får då en övergripande förståelse för hur olika delar av organisationen bidrar till att skapa värde. En processkartläggning gör att man på ett pedagogiskt sätt kan skapa en samsyn bland medarbetarna som på många sätt kan underlätta arbetet. Det gör att samarbeten mellan olika avdelningar blir lättare, men det gör också att vi får möjlighet att utveckla och förbättra arbetssätten ur ett kundperspektiv.

Det är inte helt ovanligt att traditionella verksamheter är organiserade i funktioner som har utvecklat arbetssätt som är optimerade för just den funktionen. Alltså, marknadsavdelningen och ekonomiavdelningen har två helt olika arbetssätt, optimerade just för de funktionerna, men utan någon större eftertanke på hur det påverkar andra funktioner.

I ett processorienterat arbetssätt kan vi istället lägga fokus på att skapa mervärde för kunden med effektiva flöden, samarbete och utveckling.

2. KUNDEN SÄTTS I FOKUS

Det är lätt att vi fastnar i gamla vanor och gör som vi alltid har gjort – utan att vi egentligen reflekterar över hur det egentligen bidrar till verksamhetens mål. Genom att jobba med processkartläggning skapar vi oss en stor förståelse över verksamheten, vilket i sin tur gör att vi verkligen kan jobba för vad som ge kunden värde.

När vi har synliggjort de olika processerna som pågår inom verksamheten kan vi också börja ifrågasätta invanda arbetssätt och identifiera förbättringsområden. Det gör att vi får en möjlighet att ändra arbetsmoment, som kom till en gång i tiden för att lösa ett problem, men som idag har tappat sitt syfte. Vi har då tid att lägga tid på att skapa ytterligare värde för kunden.

3. GRUND FÖR UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING 

Det känns ganska självklart att med etablerade och visuella processer är det enklare att skapa en förståelse av den egna verksamheten. På så sätt blir också medarbetarna medvetna om hur deras arbetsuppgifter bidrar till helheten.

Bara genom den förståelsen skapas en stabil grund för utveckling och ständig förbättring – där verksamheten kan fånga upp interna förbättringsförslag, kunderna feedback och andra externa revisioner.

Vi skapar oss också en nödvändig förståelse för hur verksamheten levererar i ett produktivitets-, tids- och kvalitetsperspektiv.

Som du förstår, det finns alltså en hel del fördelar med att processkartläggning – och då har vi bara nämnt tre här! Processkartläggningen skapar en grundförståelse för vår verksamhet som är ovärderlig när det kommer till utveckling och förbättring. Listan kan alltså göras betydligt längre.

Vi på Zimply Solved är riktigt duktiga på det här med processkartläggning. Om du känner att du vill ta del av alla dessa fördelar – hör av dig till oss så kan vi ta ett samtal tillsammans för att hitta en lösning som passar just dig.