Trender inom logistikbranschen

Vad har egentligen hänt de senaste åren inom logistikbranschen? 

Logistikbranschen är i ständig utveckling. Det räcker att bara blicka tillbaka tio år i tiden för att förstå hur mycket det är som faktiskt har hänt.

10-talet medförde ett maktskifte från avsändare till mottagare som en konsekvens av e-handels kraftiga utbredning. Digitaliseringen och näthandelns explosion präglade årtiondet och människors konsumtionsbeteende började förändras. Det här satte krav på transport- och logistikbranschen som var tvungna att anpassa sig till den nya spelplanen.

För tio år sedan var det inte alls vanligt med hemleveranser – och när de väl skedde så utfördes de helt och hållet på avsändarens premisser. Det fanns inga aktörer på marknaden som erbjöd smarta appar eller tjänster som hjälpte konsumenten att följa leveranser. Som konsument fanns det oerhört begränsad möjlighet att påverka tidpunkten för leveranser och att låta budet få tillgång till bostaden genom digitala lås, ja, det fanns inte på kartan. Idag kan du få ett paket levererat till din dörr på några timmar…  

Med andra ord, ja, det har hänt en hel del på de senaste tio åren.

Vilka förändringar och utvecklingar kan vi då förvänta oss de nästkommande åren? Vi på Zimply Solved har listat tre trender som vi tror kommer att prägla 20-talet.

Tre trender inom logistikbranschen för 2020: 

1. ETT ÖKAT HÅLLBARHETSTÄNKT

Ett ökat hållbarhetstänk kommer att påverka alla aktörer i försörjningskedjan. Hur varor produceras och transporteras kommer att vara oerhört viktiga beslutskriterier för kunden – något som kommer göra att allt fler företag kommer att sträva mot ett hållbart arbetssätt.

Redan idag är hållbarhet något man talar mycket om inom logistikbranschen, men inget man betalar pengar för. Kraven på en hållbar försörjningskedja ökar mer och mer i yngre generationer, vilket troligtvis kommer att leda till att allt fler företag kommer agera resurssnålt och hållbart. Inom många bolag kommer, om det inte redan är det idag, hållbarhet vara en av kärnvärderingarna.

 Att se hela påverkan på miljön för valet av just en specifik produkt kommer vara viktigt, tillsammans med att den tillverkas under acceptabla förhållanden.

2. AUTOMATISERINGEN FORTSÄTTER 

Det är ingen nyhet att vi går mot en allt mer autonom värld. Till exempel har det under de senaste åren varit mycket fokus på självkörande transportfordon och lastfartyg. Dessa självkörande fordon skulle innebära säkrare vägar med färre trafikolyckor, och man skulle även ha möjlighet att hålla transportfordonen på vägarna under längre perioder eftersom de då inte skulle vara beroende av människor på samma sätt.

Robotar på inom lagerhantering är inte heller något nytt. Användandet av lagerrobotar har under de senaste åren ökat mycket och blivit allt vanligare, men det betyder inte att utvecklingen är över. De närmaste åren kommer robotarna ett effektiviseras ytterligare och allt fler moment kommer att automatiseras.

3. HEMLEVERANSER FÖR STÖRRE PAKET TAR PLATS 

I takt med att allt färre bilister väntas i urbana miljöer kommer också efterfrågan på hemleverans av större varor att öka markant under 20-talet som en direkt effekt av detta.

Idag är det inte så vanligt med hemleveranser av större varor, men om transport- och logistikaktörer vill förbli relevanta och populära i stadsmiljöer kommer de att behöva erbjuda just detta.