Zimply Solved AB säljer 1337 Logistics AB

E-handeln har ökat och allt större krav har ställts på lagerhantering och distribution.  3PL-verksamheten 1337 Logistics AB har därmed sedan starten år 2019 haft en snabb utveckling.

Zimply Solved AB är ett konsultbolag och vår ambition med starten av 1337 Logistics AB var att driva och utveckla företaget så länge vi kände att vi var bästa ägare för bolaget, säger Andreas Thimour, CEO och delägare i Zimply Solved AB. Efterfrågan har gjort att tillväxten varit mycket snabb. Vi tog därför det strategiska beslutet att försöka hitta en ägare med fokus på den operativa delen i en logistikaffär. 

Via Svensk FöretagsFörmedling hittades rätt köpare och EBJ Logistik förvärvade 1337 Logistics i maj 2022. EBJ Logistik erbjuder flexibla lösningar och kommer att driva vidare 1337 Logistics i samma anda som tidigare. Företaget delar samma värdegrund som Zimply Solved, i vilken medarbetarna och kunderna står i fokus. Även viljan att utveckla branschen utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är gemensam och EBJ Logistik ska bland annat vidareutveckla verksamhetens AutoStore-anläggning. Anläggningen ska, liksom tidigare, fortsätta att drivas med solenergi.

– Vi är mycket glada för att EBJ Logistik tar över stafettpinnen och ser med spänning fram emot att följa bolaget, säger Andreas Thimour. 

Zimply Solved AB fortsätter nu sitt arbete med att utveckla systemstöd och ta fram konkurrenskraftiga lösningar för att effektivisera kundernas logistik och säkerställa att lösningarna är hållbara in i framtiden.
 

Bild: sffab.se