Struktur och riktning med en Turnaround manager

Vänd en dålig trend till en välfungerande verksamhet.

Sätt struktur och få en hållbar verksamhet med en turnaround manager

Står du i ett läge där verksamheten är olönsam på lång sikt, styrning saknas, det är oordning eller till och med kaos i organisationen? En turnaround manager hjälper dig att skapa struktur, få kontroll över logistikaktiviteterna och pekar ut riktning för bolaget. Zimplys seniora konsulter har djup och bred förståelse av logistik- och transportbranschen efter mångårig hands on-erfarenhet av olika logistiska verksamheter.

I företag där verksamhetsmodellerna visar sig ohållbara för att klara en långsiktig överlevnad, hjälper en interim turnaround manager med att vända en dålig trend till en fungerande verksamhet och fyller således den funktion av styrning som fattas i företaget.

Vad kan du förvänta dig om du tar in en turnaround manager från Zimply Solved?

 • Ny hållbar struktur med hjälp av externt perspektiv, kompetens och erfarenhet.

 • Kontroll över logistikaktiviteterna och dess flöden.

 • Stabiliserad logistikmodell.

Behöver din verksamhet en turnaround manager?

Kontakta oss via formuläret så strukturerar vi upp en hållbar verksamhet!

  Turnaround manager

  Nuläge och analys

  Zimplys turnaround managers identifierar företagets nuläge gällande logistiken samt skapar förståelse för risker, förutsättningar och kapacitet. Vad fungerar bra i företaget? Vad behöver korrigeras och vilken möjlighet till besparingar finns?

  Genomförande

  Zimplys turnaround managers är skickliga på att snabbt sätta sig in i, och förstå, verksamheters utmaningar och situationer samt hantera olika faser i de projekt som implementeras. De har kunskapen att snabbt upprätta en ny stark plattform genom att skapa och validera en logistikplan för att minska risken att underskatta betydelsen av viktiga detaljer. Planen resulterar i aktivitetsbaserade, konkreta punkter som utförs i olika processteg.

  Avslut

  Då interimsuppdraget anses vara slutfört säkerställer Zimplys turnaround managers att situationen är stabil och på rätt väg mot korrekt mål samt att dokumentation finns på plats. Därefter sker överlämning av uppdraget till den långsiktiga ledningen.

  Vad gör en turnaround manager?

  En turnaround manager axlar rollen för den styrning som tidigare fattades i företaget. En turnaround manager har:

  • Förmågan att kartlägga företagets utmaningar och delegera utifrån strukturerade processer.

  • Förmågan att hantera flertalet uppgifter i en komplex organisation.

  • Förmågan att övervinna hinder och utnyttja resurser.

  • Förmågan att hantera personalkomplexitet.

  Behöver du struktur och få full kontroll över din logistik?

  Häng med oss

  Zimply Solved