Utbildning och rutiner

Vi levererar utbildningsmaterial och rutiner när nyanställda snabbt behöver lära sig arbetsprocessen.

Utbilda din personal pedagogiskt och snabbt

Gör din organisation redo med utbildning och rutiner! Inför du processförändringar och nya arbetssätt i din befintliga eller nya verksamhet kräver det att du gör din personal redo för förändringen, så att arbetet kan utföras säkert och med jämn kvalitet. 

Genom en processkartläggning bygger vi upp upp en rad nya processer för lagerverksamheten som ska träda in när den nya lagerlösningen är implementerad. Processerna hanterar flödet från dess att gods inkommer till lagret och till dess att godset lämnar lagret. Eftersom lagerverksamhetens arbetssätt förändras behöver ofta en stor mängd ny eller befintlig personal utbildas i de nya arbetssätten. 

Zimply stöttar din verksamhets personal genom att ge en god struktur på beskrivning av arbetsrutiner (SOP – Standard Operative Procedurs). Vi hjälper till att beskriva den exakta enskilda arbetsrutinen. Vi tar därefter fram utbildningsmaterial, utbildningsplaner och ger personalen utbildning så att rutinerna blir en levande del av verksamheten. 

Samordnad utbildning och rutiner är ett effektivt sätt att få både arbetsgivare och anställda på en arbetsplats att veta vad som gäller på företaget och på så sätt få en förståelse över de olika arbetsmomenten.  

Rörligt material för snabb inlärning

Genom vår erfarenhet av utbildningsprocesser vet vi att rörligt utbildningsmaterial fungerar mycket bra som inlärningsmetod när stor mängd personal ska utbildas i nytt arbetssätt. Vi har kunskapen och erfarenheten att utveckla videorutiner som tydligt visualiserar de nya processer som personal behöver utbildas i.  

Gör organisationen redo för förändring i arbetsprocesserna genom att utbilda din personal på ett pedagogiskt och hållbart sätt. Vi hjälper er med videorutiner och annat utbildningsmaterial.

Vill du effektivisera inlärningstiden?

Kontakta oss så hjälper vi dig med utbildning och rutiner.

    Videorutiner

    Effektivisera inlärningstid och få ett gemensamt förhållningssätt på din arbetsplats.

    Häng med oss

    Zimply Solved