Work Zimply ökar lönsamheten i din verksamhet

Få insikter och ta full kontroll över ditt lager. Du skapar en förutsägbar och lönsam effektivitet med programvaran Work Zimply!

Programvaran Work Zimply ökar din vinst

Digitalisera dina processer. Få möjlighet att agera i tid och med rätt åtgärder! Det ökar din verksamhets effektivitet samtidigt som dina kostnader minskar. Programvaran Work Zimply ger dig alla förutsättningar du behöver för en mer lönsam verksamhet. 

Du ser direkt om plockprocessen är effektivare i område A än i område B. Du kan agera omedelbart och ibland räcker en mindre justering för att förbättra effektiviteten. Det blir tydligt för dig hur många timmar som läggs på ”indirekt tid” såsom möten, städning, facklig tid och utbildningar. Det är nödvändigt att vara medveten om vart verksamhetens resurser landar för att ha koll på lönsamheten.

Få insikter om allt som händer på ditt lager, agera, ta kontroll och öka lönsamheten!

Work Zimply - stöd för beslut

Stöd för beslut

Stöder ledningsarbete,
budgetarbete mm.

Work Zimply skalbart

Skalbart

Lösningen hanterar
både mindre och större
verksamheter.

Work Zimply molnbaserat

Molnbaserat

Tjänsten är alltid tillgänglig – var du än befinner dig.

Åskådliggör nyckeltal

Åskådliggör nyckeltal

Produktiviteten åskådliggörs i detaljnivå.

Enkel integration

Integreras enkelt

Integreras med befintligt system. Ditt affärssystem skickar data till Work Zimply.

Work Zimply säker datalagring

Säker datalagring

Hostas hos
Microsoft Azure.
Drift och backup ingår.

Work Zimply

Ta beslut som till 100 % leder din verksamhet i rätt riktning!

Förvandla förluster till vinster

Work Zimply är programvaran för dig som vill få en effektivitetshöjning och full kontroll på ditt lager. Work Zimply möjliggör ett förändringsarbete och används som stöd tillsammans med ett aktivt ledarskap.

  • Runsvengruppen Zimply Solved

    ”Med hjälp av Work Zimply kunde vi sy ihop helhetsbilden för alla individer, grupper och den totala verksamheten. Vi kan nu tydligt se samtliga aktiviteter, mäta våra mål och styra Runsvengruppen i rätt riktning från våra olika positioner i organisationen.”

    Joakim Eriksson, Head of Supply Chain, Runsvengruppen

Så här hjälpte Work Zimply Runsvengruppen till ökad effektivitet

Runsvengruppen har med programvaran Work Zimply kunnat förbättra sina rutiner, sitt arbetssätt och därmed sin effektivitet. Programvaran strukturerar upp Runsvensgruppens olika aktiviteter och presenterar företagets data på ett enkelt visuellt sätt. Idag har företaget möjlighet att se om verksamheten når uppsatta mål och kan mer träffsäkert planera sin bemanning vid säsongssvängningarna. 

Digitalisera. Analysera. Förbättra. 

Glöm manuella processer utan uppföljning. Genom att strukturera och analysera dina data får du tydliga indikationer gällande effektivitetsnivån och hur väl hela verksamheten har utfört sina uppdrag i förhållande till uppsatta mål. 

Du kan följa produktionen från totala verksamheten till individnivå. Det leder till mer träffsäkra åtgärder och säkra beslut, eftersom resultaten som ges i analyserna är faktabaserade.

Skräddarsydda rapporter i Work Zimply

I programvaran bygger du dina egna rapporter där samtliga parametrar, som är viktiga för just din verksamhet, finns med. Du får då all synlighet du behöver för att driva en effektiv produktion utifrån verksamhetens olika team, skift och enskilda personer. Vad är det som gör att ett visst team eller enskild medarbetare inte kommer upp i bestämd målsättning? Mäter du produktiviteten och visualiserar resultatet i rapporter, har du större chans att ligga i framkant och sätta in åtgärder i ett tidigt stadium – om resultatet visar att sådana krävs.

Denna systemlösning hjälper dig att öka din vinst, eftersom programvaran tydligt visar dig var effektivitetsbrister i verksamheten finns. Du kan agera omgående och sätta in åtgärder i tid. 

Work Zimply tydliggör beslut

Tydliggör beslut

Ta rätt beslut! Du får faktabaserade insikter från Work Zimply som stöttar dig i dina beslut mot bättre lönsamhet.

Lättanvänd programvara

Lättanvänt

Så snart du och dina medarbetare börjar registrera era aktiviteter kan ni enkelt se var resurserna i verksamheten läggs.

Work Zimply kostnadseffektivt

Kostnadseffektivt

Du betalar för färdig tjänst i molnet och slipper köpa, installera och hantera egen hårdvara. Du betalar bara för den tjänst du använder.

När ineffektivitet och olönsamhet inte är ett alternativ. 

Häng med oss

Zimply Solved